Wakacyjny kurs lektorski

Wakacyjny kurs lektorski

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje wakacyjny kurs lektorski. Uczestnikami kursu mogą być ministranci którzy ukończyli co najmniej 7 klasę szkoły podstawowej i starsi. Celem kursu jest: pogłębienie więzi z Chrystusem przez ożywienie życia...
Kurs ceremoniarza

Kurs ceremoniarza

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza organizuje kurs dla kandydatów na ceremoniarzy parafialnych. Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu...