Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje wakacyjny kurs lektorski. Uczestnikami kursu mogą być ministranci którzy ukończyli co najmniej 7 klasę szkoły podstawowej i starsi.

Celem kursu jest:

  • pogłębienie więzi z Chrystusem przez ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego (formacja wewnętrzna);
  • zdobycie umiejętności poprawnego proklamowania słowa Bożego we wspólnocie wiernych (zajęcia z fonetyki);
  • zdobycie umiejętności posługiwania się Pismem Św. oraz ogólnych wiadomości o powstaniu Biblii (formacja biblijna);
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej liturgii oraz kształtowanie postaw zgodnych z normami liturgicznymi (formacja liturgiczna).

Przygotowanie do posługi lektora odbędzie się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy Pl. Ks. Stefana Frelichowskiego 1 w Toruniu w dniach od 20 sierpnia (przyjazd do godz. 12.00) do 25 sierpnia (zakończenie obiadem) 2018 roku. Koszt związany z przeprowadzeniem kursu (pobyt w seminarium i wyżywienie) zostanie pokryty z funduszu duszpasterskiego. Każdy uczestnik zabiera ze sobą: Pismo Święte, różaniec, zeszyt i długopis, śpiwór, przybory kosmetyczne, strój sportowy, strój na basen, potrzebne leki które regularnie zażywa, wypełnioną kartę uczestnika wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych do uczestnictwa w kursie, ważną legitymację szkolną. Planowane jest także zwiedzanie zabytkowych kościołów starówki, Muzeum Diecezjalnego, Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku oraz wyjście do kina i planetarium.

Zapraszam także do współpracy wszystkich kapłanów, którzy chcieliby w czynny sposób uczestniczyć w przeprowadzeniu kursu.

Odpowiedzialny: Ks. Dawid Urbaniak; tel. 667–679–932;
e-mail: d.urbi@wp.pl

Karta uczestnika (każdy uczestnik przywozi ją ze sobą – najlepiej wydrukować ją dwustronnie).

Zgłoszenia do 10 lipca 2018 roku.