W sobotę 16 grudnia odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu kolejne spotkanie formacyjne dla świeckich przygotowujących się do podjęcia posługi lektora i akolity. Oprócz zwyczajnych zajęć formacyjnych i liturgicznych odbyło się także spotkanie z nowym Biskupem Toruńskim Wiesławem Śmiglem.

Najpierw ks. Dawid Urbaniak i dk. Waldemar Rozynkowski przybliżyli Księdzu Biskupowi jak wygląda formacja dla mężczyzn przygotowujących się do podjęcia posług lektora i akolity. Następnie przedstawili się sami kandydaci.

Ksiądz Biskup wygłosił do nich krótką katechezę. Wyraził swoją radość z faktu, że w diecezji są wprowadzone posługi i że są chętni by je podejmować. Przypomniał, że posługi mają swoje trzy cele: – osobiste dążenie do świętości; – chęć zaangażowania się w życie Kościoła; – służba dla braci. Ksiądz Biskup podkreślił, że szczególnym polem zaangażowania akolitów jest posługa dla chorych, tak by osoby nie mogące opuścić swoich domów, mogły co niedzielę przyjąć Komunię Świętą.

Na koniec Ksiądz Biskup udzielił wszystkim swojego błogosławieństwa.

Zdjęcia ze spotkania są zamieszczone na facebooku LSO