Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza organizuje kurs dla kandydatów na ceremoniarzy parafialnych. Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje.

Kurs ceremoniarza przeznaczony jest dla ministrantów Słowa Bożego, którzy ukończyli kurs lektorski i wykazują się gorliwością w pełnieniu swojej posługi. Spotkania będą odbywały się w 5 turnusach weekendowych w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Chcemy także podjąć formacje duchową kandydatów na ceremoniarzy.

Każda tura rozpoczyna się kolacją o godz. 19.00 w piątek, a kończy w niedzielę obiadem o godz. 13:00. Spotkania będą z pełnym wyżywieniem i noclegiem. Harmonogram spotkań:

I Turnus: 24.11 – 26.11.2017 r. (Piątek – Niedziela)
II Turnus: 15.12 – 17.12.2017 r. (Piątek – Niedziela)
III Turnus: 09.02 – 11.02.2018 r. (Piątek – Niedziela)
IV Turnus: 16.03 – 18.03.2018 r. (Piątek – Niedziela)
V Turnus: 27.04 – 29.04.2018 r. (Piątek – Niedziela)

Koszty związane z uczestnictwem w kursie ceremoniarza pokrywa Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu. Zakończenie kursu i błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza przewidziane jest w czerwcu. Dokładny czas i miejsce będzie podany w późniejszym terminie. Zgoda na kurs ceremoniarza

Zgłoszenia proszę przesyłać do 17.11.2017 r. na adres: d.urbi@wp.pl z tematem CEREMONIARZE”.

Szczegółowych informacji udziela ks. Dawid Urbaniak, tel. 667-679-932.

Ks. Dawid Urbaniak
Diecezjalny Duszpasterz
Liturgicznej Służby