Kurs ceremoniarza

Kurs ceremoniarza

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza organizuje kurs dla kandydatów na ceremoniarzy parafialnych. Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu...
II tura Kursu na Ceremoniarza LSO

II tura Kursu na Ceremoniarza LSO

W dniach 2-4 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu odbył się 2 zjazd dla uczestników kursu ceremoniarzy. Uczestniczyło w nim ponad 30 lektorów z naszej diecezji. Kurs zorganizował diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej – ks. Dawid Urbaniak przy...