W dniach 15-16 listopada w Licheniu odbyło się Ogólnopolskie zebranie duszpasterzy służby liturgicznej.

Tematem spotkania buło nowe Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej w kontekście posług stałego lektora i akolity.