Przyjmij księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych

Dnia 12 czerwca o godz. 18:00 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu odbyła się podniosła uroczystość błogosławieństwa do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilę wygłosił ks. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI, Rektor WSD.

W bieżącym roku formacyjnym do pełnienia zadań lektora przystąpiło 51 ministrantów z trzech rejonów duszpasterskich Diecezji Toruńskiej.
Nowo pobłogosławieni lektorzy pochodzą z następujących parafii; św. Antoniego w Toruniu,  Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu,  NMP Częstochowskiej w Toruniu, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu, Ducha Świętego w Grudziądzu, Świętego Maksymilian Kolbe w Grudziądzu, Świętego Stanisława Biskupa w Grudziądzu, Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu, Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu, Świętego Mikołaja w Grudziądzu, Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu, św. Marcina w Grążawach, Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie, świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.
Ministranci z Działdowa i Łasina błogosławieństwo do posługi otrzymają w wyznaczonym przez duszpasterzy terminie.

Do przyjęcia tego zadania kandydaci przygotowują się w swoich rejonach duszpasterskich poprzez solidną formację, która obejmuje cztery etapy. Pierwszą z nich jest formacja fonetyczna, która ma za zadanie nauczyć kandydatów na lektorów prawidłowej wymowy zgodnej z wymogami poprawnej polszczyzny. Istotnym zadaniem w przygotowaniu fonetycznym jest umiłowanie piękna języka i wzbudzenie troski o należyte proklamowanie słowa Bożego. Drugi etap stanowi formacja biblijna, która ma za zadanie pogłębienie więzi ze Słowem Bożym, ukazanie tego słowa jako adresowanego do mnie, będącego źródłem prawdy i dobra. Również wprowadzenie w praktykę częstego, osobistego czytania i rozważania słowa Bożego. Trzeci etap to formacja liturgiczna. Zdaniem tego etapu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej Liturgii, rozmiłowanie w niej oraz kształtowanie służby przy ołtarzu zgodnej z normami liturgicznymi. Ostatnim najistotniejszym etapem jest formacja wewnętrzna która za cel obiera sobie pogłębienie więzi z Chrystusem, ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego. Skuteczność formacji wewnętrznej warunkuje dalsze trwanie przy ołtarzu, dlatego podczas zajęć koncentrujemy naszą uwagę na potrzebie współpracy z łaską Bożą.

Dziękuję wszystkim odpowiedzialnym za formację parafialnych wspólnot liturgicznej służby ołtarza. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich Księży Proboszców, którzy umożliwili swoim ministrantom uczestnictwo w kursach lektorskich. Kolejna edycja kursów lektorskich rozpocznie się we wrześniu. Zapraszamy. Fotogaleria na  www.knc.diecezjatorun.pl

Ks. Rafał Bochen
Diecezjalny Duszpasterz
Służby Liturgicznej