Wielkopostny Dzień Skupienia.

W sobotę 16 marca w gmachu toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla prezesów, lektorów i ceremoniarzy parafialnych wspólnot liturgicznej służby ołtarza. Spotkanie rozpoczęło się w auli seminaryjnej. Przybyłych przywitał ks. Rafał Bochen.

Pierwszym punktem dnia była okazja do pojednania się z Panem Bogiem w sakramencie pokuty. Nabożeństwo pokutne poprowadził ojciec duchowny WSD, ks. Andrzej Kowalski. Wielu skorzystało z tej możliwości. Po przygotowaniu do Eucharystii, słowo pozdrowienia w imieniu Księdza Biskupa Andrzeja do uczestników dnia skupienia, skierował ks. prałat Wojciech Niedźwiecki. Centralnym punktem była Eucharystia, której przewodniczył rektor WSD. W homilii Ksiądz Rektor podkreślił wartość dnia skupienia pomagającego lektorom i tym, którzy posługują w czasie liturgii, przyjrzeć się Panu Bogu i doświadczyć Jego świętości. Po błogosławieństwie uczestnicy liturgii oddali cześć relikwiom bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona WSD.

Po obiedzie wraz ze wspólnotą klerycką w seminaryjnej kaplicy, był czas na lekturę Pisma Świętego. Zainteresowanym topografią Seminarium, klerycy w sposób jakże ekspresyjny ukazali miejsca codziennego życia wspólnoty seminaryjnej.

Ostatnim punktem dnia skupienia była konferencja, którą wygłosił ojciec duchowny ks. Andrzej Kowalski. Przebywanie w sercu diecezji, jakim jest Wyższe Seminarium Duchowne, to dla służby liturgicznej doskonała okazja by zobaczyć, przeżyć doświadczenie wspólnoty tych, którzy powiedzieli Panu Bogu TAK . Daj Panie Boże by dla tych, którzy wzięli udział w tegorocznym dniu skupienia to spotkanie stało się pomocą do odkrycia i usłyszenia głosu powołania.

W dniu skupienia wzięło udział 50 osób. Dziękuję wszystkim kapłanom za troskę o sprawy powołań w diecezji, obecność razem ze swoimi podopiecznymi na modlitwie w seminarium – domu kapłańskiej formacji i modlitwy. Słowa wdzięczności składam ks. kan. dr. hab. Dariuszowi Zagórskiemu i całej społeczności WSD za gotowość do współpracy i pomoc przy organizacji dnia skupienia.

Ks. Rafal