Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje w okresie wakacji letnich kurs lektorski dla ministrantów szkół gimnazjalnych.

Celem kursu jest:

  • pogłębienie więzi z Chrystusem przez ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego (formacja wewnętrzna);
  • zdobycie umiejętności poprawnego proklamowania słowa Bożego we wspólnocie wiernych (zajęcia z fonetyki);
  • zdobycie umiejętności posługiwania się Pismem Św. oraz ogólnych wiadomości o powstaniu Biblii (formacja biblijna);
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej liturgii oraz kształtowanie postaw zgodnych z normami liturgicznymi (formacja liturgiczna).

Przygotowanie do posługi lektora odbędzie się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy Pl. Ks. Stefana Frelichowskiego 1 w Toruniu w dniach od 25 czerwca (przyjazd do godz. 18.00) do 1 lipca (zakończenie śniadaniem) 2017 roku. Koszt związany z przeprowadzeniem kursu (pobyt w seminarium i wyżywienie) zostanie pokryty z diecezjalnego funduszu duszpasterskiego.

Każdy uczestnik zabiera ze sobą: Pismo Święte, różaniec, zeszyt i długopis, śpiwór, przybory kosmetyczne, strój sportowy, komżę, potrzebne leki które regularnie zażywa, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do uczestnictwa w kursie, ważną legitymację szkolną.

Uwieńczeniem kursu będzie uroczysta promocja lektorska planowana na wrzesień 2017 r.

Planowane jest także zwiedzanie zabytkowych kościołów starówki, Muzeum Diecezjalnego, Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku oraz wyjście do kina i planetarium. Koszt planowanych atrakcji (bilety wstępu oraz dojazd komunikacją miejską) to ok. 50 zł., które należy zabrać ze sobą.

Odpowiedzialny: Ks. Dawid Urbaniak; tel. 667–679–932; e-mail: d.urbi@wp.pl

Zgłoszenia najpóźniej  do 26 maja 2017 roku.

Karta uczestnictwa. Uwaga! Kartę po pobraniu należy wydrukować (najlepiej dwustronnie). Strony 1-2 wracają do ks. Dawida Urbaniaka, a kolejne to informacje dla Was i Rodziców – te strony zostają w domu.