Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje kurs lektorski. Uczestnikami kursu mogą być ministranci którzy ukończyli co najmniej 7 klasę szkoły podstawowej i starsi.

Celem kursu jest:

  • pogłębienie więzi z Chrystusem przez ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego (formacja wewnętrzna);
  • zdobycie umiejętności poprawnego proklamowania słowa Bożego we wspólnocie wiernych (zajęcia z fonetyki);
  • zdobycie umiejętności posługiwania się Pismem Św. oraz ogólnych wiadomości o powstaniu Biblii (formacja biblijna);
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej liturgii oraz kształtowanie postaw zgodnych z normami liturgicznymi (formacja liturgiczna).

Przygotowanie do posługi lektora odbędzie się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy Pl. Ks. Stefana Frelichowskiego 1 w Toruniu w dniach od 1 lipca (przyjazd do godz. 12.00) do 6 lipca 2019 roku. Wspólny czas formacyjny zakończy się błogosławieństwem do posługi lektora 6 lipca br. Koszty związane z przeprowadzeniem kursu oraz zakwaterowaniem i wyżywieniem zostaną pokryte z funduszu duszpasterskiego oraz przez WSD.  Uczestnicy wpłacają 50 zł na zakup krzyża lektorskiego, biletów MZK i dyplomów.  Każdy uczestnik zabiera ze sobą: albę, cingulum, strój galowy, Pismo Święte, różaniec, zeszyt i długopis, śpiwór, przybory kosmetyczne, strój sportowy, strój na basen, potrzebne leki które regularnie zażywa, wypełnioną kartę uczestnika wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych do uczestnictwa w kursie, ważną legitymację szkolną.

Podczas pobytu w Toruniu planowane jest także zwiedzanie zabytkowych kościołów starówki, Muzeum Diecezjalnego, Żywego Muzeum Piernika, Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku oraz wyjście do kina i planetarium. Zapraszam do współpracy wszystkich kapłanów, którzy chcieliby w czynny sposób uczestniczyć w przeprowadzeniu kursu.

Odpowiedzialny: Ks. Dawid Urbaniak; tel. 667–679–932;
e-mail: d.urbi@wp.pl

Karta uczestnika (do pobrania) – każdy uczestnik przywozi ją ze sobą. Zgłoszenia do 17 czerwca 2019 roku.