Po raz kolejny w Bursie Szkolnej Caritas w Grudziądzu zorganizowano dwa turnusy wypoczynkowe dla ministrantów
i lektorów z naszej diecezji. Pierwszy turnus odbył się w dniach
18-22 lipca, a opiekę nad uczestnikami sprawował ks. Wojciech Pyrzewski. Pomocą zaś służyli klerycy z  Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, diakon Tomasz Jankowski oraz kleryk Marek Kowalkowski oraz wychowawcy bursy pani Katarzyna Pawska i pan Marcin Pietrzak.

Drugi turnus wypoczynku odbył się w dniach 25-29 lipca. Tym razem opiekę nad kolonistami sprawował ks. Jarosław Janowski, dyrektor bursy a pomocą służyli kleryk Tomasz Jankowski oraz wychowawcy bursy. Jako, że był to wypoczynek z Bogiem ministranci codziennie uczestniczyli we Mszy św. oraz mieli czas na modlitwę.

Były spotkania w grupach gdzie rozważano Pismo Św.
oraz omawiano zagadnienia związane z posługą ministranta i lektora.

Był też czas  na plażowanie, rozgrywki międzyparafialne w piłkę nożną na  „Orliku”, wyjście do kina i na tor kartingowy, do „Megahoplandu”i kręgielni. Zwiedzili również grudziądzką cytadelę. Dla niektórych ministrantów i lektorów było to pierwsze zetknięcie się z taką budowlą

Atrakcją był pobyt na leśnej ścieżce edukacyjnej w nadleśnictwie
w Jamach, gdzie odbył się jednocześnie piknik z pieczeniem kiełbasek na ognisku.

Codziennie wieczorem ministranci i lektorzy mieli możliwość oglądania filmów                 w bursie Caritas w specjalnie przygotowanej Sali.

Mimo nienajlepszej pogody młodzież nie miała czasu na nudę. Wieczorem odbywały się wesołe zabawy podczas pogodnych wieczorów. Pomysłów nie brakowało. Na zakończenie pobytu w bursie Caritas uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i wspólne zdjęcie. Z żalem żegnali się z bursą i opiekunami. W imieniu ministrantów dziękuję wszystkim, którzy przygotowali ten odpoczynek i za opiekę nad młodym pokoleniem naszej diecezji.

Maria Szczęsna