Ministrantem być.

W  IV Niedzielę Wielkanocy, 29 kwietnia 2012 r., zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, kiedy cały Kościół modlił się o nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej
i zakonnej, w naszym Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie, ustanowiono nowych sześciu ministrantów.

Podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00, sześciu kandydatów na ministrantów, przyjęło z rąk ks.kan. Kazimierza Śmigeckiego strój ministrancki i zostało przyjętych do wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza. Po homilii nastąpiła najważniejsza chwila uroczystości. Kandydaci na ministrantów podchodzili do Księdza Proboszcza, wyrażając sercem i słowami chęć pełnienia nowych obowiązków ministranckich. Na zakończenie Liturgii, każdy nowo mianowany ministrant otrzymał pamiątkę przyjęcia tejże posługi. Chłopcy od roku przygotowywali się, by służyć Bogu i Kościołowi przy ołtarzu. Cieszymy się że powiększyło się grono służby liturgicznej a nowym ministrantom życzymy owocnej
i długiej służby przy Stole Pańskim.

W imieniu całej Służby Liturgicznej Ołtarza z Parafii Matki Bożej Królowej Polski
w Wąbrzeźnie dziękujemy ks. kan.Kazimierzowi Śmigeckiemu za udzielenie posługi ministranta sześciu kandydatom, a ks. Dariuszowi Pukalskiemu, opiekunowi  LSO  dziękujemy za roczne przygotowanie kandydatów i całej uroczystości. Króluj nam Chryste!

Prezes LSO parafii MBKP w Wąbrzeźnie

Marek Angowski