VI Szachowe Mistrzostwa Polski Ministrantów

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

VI MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW

W SZACHACH SZYBKICH. 

Starachowice, 22 listopada 2014 roku

1. Cel: 

– Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

– Popularyzacja sportu szachowego wśród ministrantów,

– Integracja środowisk katolickich w Polsce,

– Promowanie idei Rycerzy Kolumba

– Rozwój pozytywnych zainteresowań wśród młodzieży

– Promocja Regionu Świętokrzyskiego i Miasta Starachowice,

2. Patronat Honorowy: 

– Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej,

– Wikariusz Biskupi Ks. Infułat Stanisław Pindera

– Andrzej Anasiak – Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce

3. Patronat 

– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

– Prezydent Miasta Starachowice

– Rada Rycerzy Kolumba nr 14023 w Starachowicach

– „KnC – Króluj nam Chryste” – ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów

4. Patronat Medialny: 

– Gość Niedzielny

– Tygodnik Starachowicki

– Gazeta Starachowicka,

– Echo Dnia.

– TV Starachowice

– „KnC – Króluj nam Chryste”

4. Organizator: 

– Parafia MBNP w Starachowicach

– Katolicki Klub Szachowy GAMBIT

– Rada Rycerzy Kolumba nr 14023 w Starachowicach

5. Termin i miejsce gry: 

22 listopada 2014 roku

Starachowice, ul. Prądzyńskiego 2 – SP nr 13

6. Uczestnicy:  

Ministranci Parafii z całej Polski

7. Zgłoszenia:  

Do dnia 18 listopada 2014 roku pisemnie na adres:

Katolicki Klub Szachowy GAMBIT, 27-200 Starachowice ul. Moniuszki 117

lub; Tel.  602 770 251

Pocztą elektroniczną:    starachowice.szachy@interia.pl

Strona internetowa: www.starachowiceszachy.republika.pl

W zgłoszeniu należy podać dane zawodników: 

– nazwisko, imię, posiadany ranking szachowy, datę urodzenia zawodnika, parafię, (opcjonalnie -numer Rady Rycerzy Kolumba)

W dniu zawodów należy dostarczyć listę startową zawodników z danej parafii potwierdzoną przez proboszcza parafii lub zawodnik powinien posiadać przy sobie ważną legitymację ministranta.

8. System rozgrywek:

Rozegrane zostaną odrębne turnieje w kategoriach wiekowych.

– Turniej  A –  Szkoły Ponadgimnazjalne

– Turniej  B  –  Gimnazja

– Turniej C – Szkoły Podstawowe

Zawodnicy rozegrają 9 rund systemem szwajcarskim z tempem gry 15 min. na partię dla zawodnika.

O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza: średni Bucholtz; pełny Bucholtz; progres.

Zgłoszenia na miejscu przed odprawą techniczną są możliwe w zależności od posiadanego sprzętu szachowego.

9.  Sędziowanie: 

Obowiązują przepisy zawarte w aktualnym kodeksie PZSzach.

10. Wpisowe 

– Opłata startowa 25,00 złotych od zawodnika, płatne w dniu zawodów.

Jeżeli z parafii w Mistrzostwach bierze udział więcej niż 5 zawodników wówczas opłata od każdego zawodnika wynosi 20 zł.

11. Ubezpieczenie i sprawy wychowawcze:

– Wszyscy zawodnicy muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących,

– Opiekę wychowawczą sprawują podczas zawodów opiekunowie z parafii,

– Za ubezpieczenie zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące,

– Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca,

12. Nagrody: 

MISTRZOSTWA POLSKI  MINISTRANTÓW INDYWIDUALNE 

W każdej grupie wiekowej:

–  Za I miejsce: Tytuł Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa,

– za II miejsce: Tytuł Vice-Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa

– za III miejsce: Tytuł II Vice-Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa

– wyróżnienia: statuetka + dyplom

– za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z kategorią szachową od V do III wlacznie

– za zajęcie I-III miejsce dla zawodników bez rankingu

Pozostałe:

– dla najmłodszego zawodnika: puchar

– dla pozostałych pamiątkowy medal

MISTRZOSTWA POLSKI  MINISTRANTÓW DRUŻYNOWE 

Klasyfikacja parafii w każdej grupie wiekowej:

– I miejsce: Tytuł Drużynowego Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, upominek,

dla zawodników złote medale,

– II miejsce: Tytuł Drużynowego Vice – Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników srebrne medale,

– III miejsce: Tytuł Drużynowego II Vice-Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników brązowe medale,

Pozostałe:

Każda z parafii otrzymuje pamiątkowy dyplom.

Nagrody są łączone!!! 

13. Klasyfikacja Drużynowa:

– Drużyna, aby była klasyfikowana w danej grupie wiekowej musi się składać minimum z dwóch zawodników

– Każda parafia wystawia dowolna liczbę zawodników w każdym turnieju.

Wyniki czterech najlepszych zawodników w każdej grupy wiekowej liczyć się będą do klasyfikacji drużynowej

– Klasyfikacja drużynowa:

  •     Suma punktów zdobyta przez zawodników
  •     Punktacja pomocnicza : miejsce najlepszego zawodnika drużyny

14. Program zawodów:

22.11.2014 r. (sobota)

9.00 – 9.30 – weryfikacja list startowych

9.00 – 9.30 – słodki poczęstunek

9.30  –  9.50 – oficjalne otwarcie mistrzostw

10.00           – rozpoczęcie turnieju (I runda)

15.30           – przewidywane zakończenie rozgrywek

15.30 – 16.30 – ciepły poczęstunek

16.45 – 17.30 – dekoracja zwycięzców

17.30 – 17.35 – zakończenie mistrzostw

15. Wyżywienie 

Organizatorzy zapewniają w ramach opłaty startowej napoje, słodki poczęstunek oraz jeden ciepły posiłek.

Dodatkowo można będzie na miejscu zamówić posiłki.

16. Uwagi: 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego.

Biuro Mistrzostw:   Roman Kaput

tel.: 602 770 251

e-mail: starachowice.szachy@interia.pl

www.starachowiceszachy.republika.pl

KARTA ZGŁOSZENIA (WZÓR) – plik PDF

KARTA ZGŁOSZENIA (WZÓR) – plik RTF