ŻYCZENIA PASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

Umiłowani Diecezjanie,

W uroczystym dniu Bożego Narodzenia nasze myśli i serca kierują się ku Betlejem, gdzie przyszedł na świat nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Razem z pasterzami podążamy tam wiarą, by ujrzeć „Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,12). Taką drogę wybrał Bóg do każdego z nas. Jest to droga pokory, ubóstwa i wyciszenia.

W świętą Noc Narodzenia Pańskiego Bóg przygarnia do siebie w Chrystusie ubogich w duchu, cichych i pokornego serca. Przygarnia tych rodziców, którzy razem z Maryją i Józefem stoją na straży nowego życia i czuwają, by ich dziecko czyniło „postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52).

Żyjemy w czasach hałaśliwego natłoku informacji, pogoni za dobrami materialnymi, rywalizacji o stanowiska i pozycję społeczną. W tym klimacie niedostrzegany często znaczenia rodziny, dzieci i ich wychowania. Dlatego uroczystość Bożego Narodzenia jest mocnym przywołaniem wartości, które przyniósł na świat Jezus Chrystus i zawarł w swojej Ewangelii.

Życzymy serdecznie każdemu i wszystkim tej radości, jaka napełnia serce z odnalezionej drogi do Narodzonego Zbawiciela. Wszystkim też upraszamy Jego błogosławieństwo.

 + Andrzej Suski

+ Józef Szamocki

Toruń, Boże Narodzenie 2013 roku