W niedzielę 24 czerwca w katedrze Świętych Janów w Toruniu 30 mężczyzn z różnych parafii diecezji toruńskiej przyjęło posługę stałego lektora. Posługi udzielił bp Wiesław Śmigiel.

Przez prawie rok kandydaci przechodzili formację intelektualną i duchową zakończoną rekolekcjami w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim.

Udzielenie posługi stałego lektora odbyło się 24 czerwca. Podczas homilii bp Wiesław nawiązał do postaci św. Jana Chrzciciela, który pełen pokory i służby, pragnął wzrastania Boga w oczach ludzi. – Macie być sługami Słowa i w tym świecie musicie nieść Słowo Prawdy współczesnemu człowiekowi – mówił do kandydatów bp Wiesław. – Często tracimy energię i czas na słowa, które są zupełnie niepotrzebne. A najbardziej niepotrzebne są te słowa, które ranią drugiego człowieka lub wprowadzają zamęt – podkreślał kaznodzieja i przypomniał, że lektorzy stali są posłani, by pomagać księżom proboszczom w proklamowaniu Słowa Bożego, ale też w formacji ludzi, aby to Słowo przyjmowali.

W liturgii udzielenia posługi jest przedstawienie kandydatów biskupowi, które odbyło się przed homilią, a po homilii sam obrzęd udzielenia posługi. Podczas obrzędu kandydaci podchodzili kolejno do bp. Wiesława, który poprzez krótką modlitwę i symboliczny gest wręczenia ewangeliarza, udzielił posługi lektoratu stałego.

Stały lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego (z wyjątkiem Ewangelii), może także podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. Jeżeli istnieje potrzeba może także przygotowywać i podawać wyjaśnienia lub komentarze do poszczególnych momentów w liturgii. Lektor może także pomóc w przygotowaniu wiernych do godnego przyjęcia sakramentów (np. spotkania z rodzicami i rodzicami chrzestnymi przed udzieleniem sakramentu chrztu dziecku, czy z rodzicami przed I Komunią Świętą ich dzieci lub z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania). Po uroczystości bp Wiesław wręczył w katedrze nowym stałym lektorom dokumenty, które poświadczały przyjęcie posługi na całe życie.