embed]

Króluj nam Chryste!!!

Dnia 17 września 2011 roku odbył się Dzień Wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Toruńskiej. Miejscem spotkania była parafia św. Antoniego na toruńskich wrzosach, gdzie Proboszczem Parafii jest Ksiądz Kanonik Wojciech Miszewski. Złota polska jesień okazała się łaskawą dla ministrantów i lektorów zdążających na nasze spotkanie do Torunia. Był to dzień pełen słońca i radości.

Spotkanie rozpoczęliśmy od rejestracji przybyłych wspólnot, dotyczyła ona podania nazwy  parafii, dekanatu, ilości przybyłych wraz z opiekunem LSO. Skrupulatnie notował te wszystkie dane kl. dr Dominik Jan Domin. Ostateczna liczba uczestniczących wraz z kapłanami w spotkaniu Służby Liturgicznej to 634 osoby.

Ksiądz kanonik Wojciech Miszewski, proboszcz parafii św. Antoniego w Toruniu, rozpoczął  nasze spotkanie w kościele. Po przywitaniu , nawiązał do relikwii św. Jana Berchmansa, które to parafia św. Antoniego otrzymała od Księdza Biskupa Józefa. Następnie Ksiądz Biskup Józef, opowiedział o pochodzenie tych relikwii, które od naszego spotkania rozpoczęły diecezjalną peregrynację po naszych ministranckich wspólnotach. Pierwszą parafią, do której św. Jan Berchmanss  zawitał jest parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu w dekanacie Toruń I. Odebrał je wraz z delegacją ministrantów ks. Zdzisław Szauer. Relikwie pozostaną w każdej parafii od soboty do soboty.

W naszej Diecezji nie brakuje ministrantów i lektorów, którzy kochają swoją posługę. To ich przywiązanie do Kościoła i staranność o liturgię zostało zauważone i nagrodzone przez parafialne wspólnoty LSO. Wyróżnienia dokonał Ksiądz Biskup Józef Szamocki,  wręczając nagrodzonym ministrantom i lektorom dowód uznania w postaci pisemnego wyróżnienia za ich posługę. Również Rodzice wyróżnionych ministrantów i lektorów za wychowanie swoich synów w duchu służby Kościołowi, otrzymali pisemne podziękowanie od Księdza Biskupa.

Lista nagrodzonych.

„EUCHARYSTIĘ była centralnym wydarzeniem naszego świętowania. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ksiądz prałat Wojciech Niedźwiecki.  Mszę świętą koncelebrowali również kapłani, którzy towarzyszyli ministrantom i lektorom ze wspólnot parafialnych, którym posługują.

W homilii Ksiądz Prałat podkreślił rolę, rangę i znaczenie Liturgicznej Służby Ołtarza jako posługi wobec Eucharystii i dla Eucharystii. Zwrócił też uwagę, że pośród wielu „atrakcji” dzisiejszego świata służba przy ołtarzu jest wielkim dobrem, które ma siłę przezwyciężać wiele zła i nieczytelnych propozycji po pozorem dobra.

Po homilii nastąpiło błogosławieństwo do posługi Ceremoniarza. Kim on jest? CEREMONIARZ to osoba dbająca o należytą organizacyjną czynności sakralnych, oraz o godny i pobożny ich przebieg.

Wypada, aby przynajmniej w katedrach i w większych kościołach był odpowiednio przygotowany mistrz ceremonii, który by się troszczył o należytą organizację czynności liturgicznych oraz o wykonywanie ich przez wyświęconych szafarzy i przez wiernych świeckich w sposób godny, w należytym porządku i pobożnie.(OWMR 106)

W szczególności do zadań ceremoniarza należy odpowiednie przygotowanie Liturgii, tak aby wierni, jak również sam ceremoniarz, mogli ją odpowiednio przeżyć.  Nasi Ceremoniarze przeszli odpowiedni kurs, dzięki któremu będą mogli organizować Liturgię i czuwać nad jej poprawnym przebiegiem. Błogosławieństwo  do posługi Ceremoniarza odbyło się w historii Diecezji po raz drugi .

Po zakończonej Liturgii odbyło się spotkanie formacyjne w Sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych .

Ministranci i Lektorzy, zostali włączeni w akcję „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. Stąd po zakończonej Eucharystii, każdy otrzymał kamizelkę odblaskową, w której przechodził przez bardzo ruchliwą ulicę wrzosów do Sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Nie można było, nie zauważyć takiego tłumu młodych ludzi w odblaskowych kamizelkach. Każdy kierowca zwalniał, zbliżając się do przejścia dla pieszych. Tym samym uczestnicy spotkania byli bezpieczni i widoczni na drodze. Ksiądz Prałat Daniel Adamowicz, Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, zapoznał z programem  „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, który jest realizowany przez Caritas  we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską w Toruniu, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Toruńską Grupą Ratownictwa PCK oraz toruńskim Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego.
Akcja „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” jest w tym roku współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Gościem specjalnym był p. Tomasz ZUBILEWICZ, dziennikarz, który prezentuje prognozę pogody  w telewizji. Tomasz Zubilewicz to człowiek pogodnego, radosnego ducha i usposobienia. W swoim wystąpieniu motywował ministrantów i lektorów do entuzjazmu w życiu, mówił o zaufaniu Panu Bogu, o tym, że trzeba swoje życie przeżywać z radością w sercu. Był czas na stawianie pytań. Pierwsze pytanie, którego mogliśmy się spodziewać dotyczyło oczywiście tego jaka będzie dzisiaj pogoda? Informacje z pierwszej ręki usatysfakcjonowały wszystkich uczestników, bo miało być ładnie i słonecznie, wieczorem deszczowo i tak było. Później mogliśmy usłyszeć pytania typu: ile Pan zarabia, jaki ma Pan samochód, czy ma Pan rodzinę oraz jedno z najciekawszych pytań; Czy jest Pan lektorem? Odpowiedź była oczywiście jak najbardziej pozytywna i motywująca wszystkich do trwania w swojej służbie. Wystąpienie Pana Zubilewicza ministranci przyjęli z  wielką aprobata i uznaniem o czym świadczyły gromkie oklaski na zakończenie spotkania. Oczywiście, nie zabrakło czasu na autografy, których pan Tomasz złożył dosyć sporo.

KNC – Króluj Nam Chryste, to ogólnopolski i jeden z trzech w Europie (obok Niemiec i Włoszech) miesięczników dla ministrantów i lektorów. Miesięcznik ten, wydawany jest co miesiąc po to by integrować całą Służbę Liturgiczną Ołtarza w Polsce, jest pomocny w formacji duchowej i intelektualnej nie tylko na zbiórce, ale i poza nią. Prezentacji miesięcznika KNC, dokonał redaktor naczelny pan Michał Bondyra.

Swoje spotkanie formacyjne, przeżywali również dorośli zainteresowani posługą lektora i akolity. Tematem przewodnim było: Wprowadzenie w życie parafii posług Lektora i Akolity w oparciu o Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Spotkanie to prowadził ks. dr Jacek Pietruszka, koordynator Diecezjalnej Szkoły Lektora w Krakowie.

Na zakończenie naszego spotkania było coś dla ciała Ksiądz Prałat Daniel Adamowicz – dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej poczęstował nas smaczną kiełbasą oraz cynamonowymi płatkami. Każdy uczestnik naszego spotkania otrzymał również czapeczkę z nadrukiem CARITAS  jest okej, co chyba jest wspaniałym podsumowaniem, naszego Dnia Wspólnoty, że MIŁOŚĆ JEST ZAWSZE OKEJ.

Dziękuję wszystkim Księżom Proboszczom,  Kapłanom, Rodzicom, ministrantom, lektorom i tym wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym Diecezjalnym spotkaniu.

Szczególne podziękowania, składam księdzu kanonikowi Wojciechowi Miszewskiemu – proboszczowi parafii św. Antoniego w Toruniu oraz księdzu prałatowi Danielowi Adamowiczowi – dyrektorowi Caritas Diecezji Toruńskiej, za szczególną pomoc i zaangażowanie w organizacji spotkania.

Mam nadzieję, że wszyscy odjechali do swoich domów i parafii z sercem wdzięcznym Panu Bogu za dar tego spotkania.

Zobacz zdjęcia.

Króluj nam Chryste!!!

Chcesz się podzielić wrażeniami ze spotkania napisz:  knc-torun@o2.pl

Umieścimy Twój komentarz na stronie.