WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM         W            TORUNIU.

Dnia 17 marca 2012 r. w Seminarium Duchownym w Toruniu  organizowany jest Dzień Skupienia dla ceremoniarzy, lektorów oraz prezesów parafialnych wspólnot Liturgicznej Służby Ołtarza.

Program dnia skupienia:

10.00 powitanie w auli seminaryjnej

10.30 adoracja Najświętszego Sakramentu ( możliwość spowiedzi)

11.15 Msza święta pod przewodnictwem Księdza Rektora (koncelebra księży)

12.00 posiłek w refektarzu seminaryjnym

13.00 konferencja Ojca Duchownego „Kościół moim Domem”.
Jestem odpowiedzialny za ten DOM.

13.45 podsumowanie i zakończenie spotkania
Zakończenie dnia skupienia planowane jest na godz. 14.00.

Proszę dekanalnych duszpasterzy LSO o zorganizowanie przyjazdu przedstawicieli z parafii  w dekanacie z  do WSD. Dla celów organizacyjnych proszę o zgłoszenia liczby  uczestników przez dekanalnych duszpasterzy do dnia 12 marca br. e-mail:  knc-torun@o2.pl ; tel. 56 610 22 44

ks. Rafał Bochen