Diecezjalny Turniej Liturgiczny – Apostolskie drogi Św. Jakuba Większego

1 stycznia 2010 roku w katedrze w Santiago de Compostela zostały otwarte Święte Drzwi, tzw. Drzwi Przebaczenia. W ten sposób został zainaugurowany Rok Jubileuszowy poświęcony św. Jakubowi, Apostołowi. Ojciec Święty Benedykt XVI napisał w liście do metropolity Santiago de Compostela, że „droga św. Jakuba wymownie świadczy o chrześcijańskich korzeniach Europy”. I dlatego do grobu św. Jakuba podążają pielgrzymi, aby wzmocnić swoją wiarę, umocnić nadzieję, by móc później dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym.

Dla uczczenia tego wielkiego Apostoła, który oddał swoje życie za Chrystusa, w diecezji toruńskiej rozpoczął się w ubiegłym roku Diecezjalny Turniej Liturgiczny pod hasłem Apostolskie drogi Św. Jakuba Większego. Organizatorem turnieju był Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej oraz Rejonowym Koordynatorem Diecezjalnego Dzieła Powołań dla Rejonu Brodnickiego. W eliminacjach parafialnych wzięło udział 62 ministrantów ze szkół podstawowych (kl. IV-VI) oraz 41 ministrantów i lektorów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Półfinał Diecezjalnego Turnieju Liturgicznego odbył się 14 maja br. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, na który przybyli chłopcy wraz z opiekunami z parafii: Dębowa Łąka, Grążawy, Kiełpiny, Radzyń Chełmiński, Rybno oraz z parafii toruńskich – pw. Chrystusa Króla, Matki Bożej Królowej Polski, Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty oraz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu. Po półfinałowej rywalizacji ministranci i lektorzy uczestniczyli w kaplicy seminaryjnej we Mszy św., której przewodniczył wicerektor ks. Marcin Staniszewski w asyście przybyłych wraz ze swoimi podopiecznymi kapłanów.

Po Mszy św. chłopcy udali się na posiłek do seminaryjnego refektarza, a następnie przeszli do auli, w której został przeprowadzony ustny finał turnieju. Do finału zakwalifikowanych zostało po 5 osób z największą ilością punktów. Zgodnie z regulaminem turnieju finaliści sami wybierali pytania, odpowiadając w kolejności na 5 pytań o różnym stopniu trudności (za 2, 4, 6, 8 i 10 punktów). Zwycięzcami Diecezjalnego Turnieju Liturgicznego zostały osoby, które – po zsumowaniu punktów z półfinału i finału – zdobyły największą ich liczbę.

Spośród ministrantów ze szkół podstawowych I miejsce zajął Maciej Kopidurski z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu, II miejsce – Kamil Urbanowski, III miejsce – Cezary Reetz (obaj z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu), IV miejsce przypadło Patrykowi Rolkowskiemu z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie, a V – Pawłowi Milewskiemu z parafii św. Marcina w Grążawach.

W drugiej grupie (ministrantów i lektorów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) I miejsce zajął Lubosz Ostrowski z parafii św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, II miejsce – Tomasz Łapkiewicz z parafii św. Marcina w Grążawach, III miejsce – Jan Melzacki z parafii św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, IV – Marek Milewski z parafii św. Marcina w Grążawach, a V – Kamil Kordowski z parafii Chrystusa Króla w Toruniu.

Po uroczystym ogłoszeniu wyników wszyscy półfinaliści otrzymali okolicznościowe dyplomy, a następnie Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Rafał Bochen oraz Rejonowy Koordynator Diecezjalnego Dzieła Powołań dla Rejonu Brodnickiego ks. Krzysztof Górski wręczyli laureatom dyplomy i nagrody. Za pierwsze miejsce zwycięzcy otrzymali miniwieżę, za drugie – DVD, za trzecie miejsce – odtwarzacz MP3. Na koniec wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia.

Ks. Krzysztof Górski