Dnia 29 VI 2014 roku w toruńskiej katedrze ks. bp Józef Szamocki udzielił posługi stałego lektora 20 mężczyznom. Wydarzenie to zamknęło cykl przygotowań, na który składały się zarówno formacja intelektualna, jak i duchowa.
Przypomnijmy, że stały lektor ustanowiony jest przede wszystkim do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii, może także podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. Jeżeli istnieje potrzeba może także przygotować i podawać wyjaśnienia lub komentarze do poszczególnych momentów w liturgii. Stały lektor może także pomóc w przygotowaniu wiernych do przyjęcia sakramentów, np. rodziców i chrzestnych przed sakramentem chrztu dziecka. Ks. biskup Andrzej Suski wskazał także na potrzebę troski przez stałych lektorów o stan i godne przechowywanie ksiąg liturgicznych oraz zaprosił ich do włączenia się w grupy formacji biblijnej istniejące w parafiach.
Posługę stałego lektora otrzymały osoby pochodzące z następujących parafii: Działdowo (Św. Katarzyna: Kazimierz Cieśliński, Zenon Wiśniewski); Lubawa (Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny i św. Anny: Jerzy Cierkowski, Eugeniusz Wolszczak), Przysiek: Borysław Kołatek; Toruń (Matki Bożej Królowej Polski: Piotr Biegalski, Roman Borusiewicz, Jan Piechocki, Tomasz Słowiński; Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego: Leonard Piasecki, Remigiusz Sokalski; Św. Antoniego: Tadeusz Tomaszewski; Św. Józefa: Tomasz Czubachowski, Roland Garwoliński, Leszek Gawarkiewicz, Sławomir Kaczorowski, Janusz Mazurek, Józef Norkowski), Wąbrzeźno (Matki Bożej Królowej Polski: Marcin Jaworski) oraz Zławieś Wielka: Wojciech Kowalski.

Dk. Waldemar Rozynkowski