Przyjmij księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych

Dnia 4 czerwca o godz. 16:00 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu odbyła się podniosła uroczystość błogosławieństwa do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilę wygłosił ks. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI, Rektor WSD.

W tym roku formacyjny do pełnienia zadań lektora przystąpiło 57 ministrantów z trzech rejonów duszpasterskich Diecezji Toruńskiej.
Nowo pobłogosławieni lektorzy pochodzą z następujących parafii; św. Antoniego w Toruniu (9 lektorów), z parafii Opatrzności Bożej w Toruniu (7 lektorów), z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu (6 lektorów), z parafii NMP Częstochowskiej w Toruniu (4 lektorów), z parafii św. Michała Archanioła w Toruniu (1 lektor), z parafii św. Józefa w Toruniu (1 lektor), z parafii św. Jakuba Apostoła (1 lektor), z parafii Podwyższenia krzyża świętego w Toruniu
( 1 lektor), z Kościoła Akademickiego św. Ducha w Toruniu (4 lektorów), z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy (4 lektorów), z parafii św. Mikołaja w Grudziądzu
(3 lektorów), z parafii św. Antoniego w Tereszewie ( 4 lektorów), z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu (1 lektor), z parafii św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej
(1 lektor), z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie ( 1 lektor), z parafii św. Barbary w Świętem (3 lektorów), z parafii św. Bartłomieja w Szembruku (2 lektorów),
z parafii WNMP w Chełmnie (1lektor), z parafii św. Marcina w Sarnowie (2 lektorów),
z parafii Nawiedzenia NMP w Jastrzębiu (1 lektor).

Do przyjęcia tego zadania kandydaci przygotowują się w swoich rejonach duszpasterskich poprzez solidną formację, która obejmuje cztery etapy. Pierwszą z nich jest formacja fonetyczna, która ma za zadanie nauczyć kandydatów na lektorów prawidłowej wymowy zgodnej z wymogami poprawnej polszczyzny. Istotnym zadaniem w przygotowaniu fonetycznym jest umiłowanie piękna języka i wzbudzenie troski o należyte proklamowanie słowa Bożego. Drugi etap stanowi formacja biblijna, która ma za zadanie pogłębienie więzi ze Słowem Bożym, ukazanie tego słowa jako adresowanego do mnie, będącego źródłem prawdy i dobra. Również wprowadzenie w praktykę częstego, osobistego czytania i rozważania słowa Bożego. Trzeci etap to formacja liturgiczna. Zdaniem tego etapu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej Liturgii, rozmiłowanie w niej oraz kształtowanie służby przy ołtarzu zgodnej z normami liturgicznymi. Ostatnim najistotniejszym etapem jest formacja wewnętrzna która za cel obiera sobie pogłębienie więzi z Chrystusem, ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego. Skuteczność formacji wewnętrznej warunkuje dalsze trwanie przy ołtarzu, dlatego podczas zajęć koncentrujemy naszą uwagę na potrzebie współpracy z łaską Bożą.

Dziękuję wszystkim odpowiedzialnym za formację parafialnych wspólnot liturgicznej służby ołtarza. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich Księży Proboszczów, którzy umożliwili swoim ministrantom uczestnictwo w kursach lektorskich. Kolejna edycja kursów lektorskich rozpocznie się we wrześniu. Zapraszamy.

Ks. Rafał Bochen

Zobacz zdjęcia.