Msza Krzyżma

W Wielki Czwartek, 5. kwietnia 2012 roku do bazyliki katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty zjechało ponad 240 kapłanów naszej diecezji, aby pod przewodnictwem swojego pasterza, Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego celebrować Mszę Krzyżma.

We Mszy uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli Liturgicznej Służby Ołtarza z wielu parafii z terenu całej diecezji, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego oraz licznie zgromadzeni świeccy.

Msza Krzyżma jest poranną Mszą św. Wielkiego Czwartku, odprawianą w jednym miejscu diecezji – wyłącznie w kościele katedralnym. Podczas tej Mszy św. biskup błogosławi święte oleje: Krzyżma, katechumenów i chorych, wykorzystywane w liturgii sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń i chorych oraz w niektórych błogosławieństwach. Przez wspólną celebrację kapłani ze swoim biskupem ordynariuszem dają wyraz jedności Kościoła lokalnego w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele.

W homilii ks. bp Andrzej nawiązał do sytuacji Wieczernika, w którym nasz Pan Jezus Chrystus ofiarował najcenniejszy skarb Kościoła – Eucharystię, oraz ustanowił kapłaństwo służebne, aby kapłani uobecniali na ołtarzach całego świata Ciało, które zostało za nas wydane i Krew, która została za nas przelana. Jezus Chrystus – przypomniał biskup – pokazał kapłanom drogę, którą mają podążać: drogę błogosławieństw i drogę krzyża, bowiem jak mówi Chrystus: Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Pod koniec homilii pasterz zwrócił się do członków zgromadzonej służby liturgicznej, aby nie wahali się wstąpić na drogę kapłaństwa, jeśli słyszą głos powołania – ich właśni kapłani z parafii, dziękujący Bogu za dar kapłaństwa, są najlepszym dowodem, że warto Panu Bogu zawierzyć i poświęcić Mu całe swoje życie.

Po modlitwie eucharystycznej ks. biskup poświęcił olej chorych, a po Komunii świętej – olej katechumenów oraz olej Krzyżma, który jest mieszanką oliwy oraz wonnego balsamu.

Olej chorych używany jest przez kapłanów do namaszczania ciała chorego przy udzielaniu sakramentu chorych. Olej katechumenów obecnie rzadko jest używany – wykorzystywany jest w liturgii łacińskiej (tzw. trydenckiej) przy sakramencie chrztu świętego. Olej Krzyżma służy do namaszczenia nowego członka Kościoła przy chrzcie świętym, do namaszczania dłoni kapłańskich i głowy biskupa przy sakramencie święceń, do namaszczania znakiem krzyża podczas sakramentu bierzmowania. Stosowany jest także przy konsekracji kościoła i ołtarza do namaszczenia krzyży na ścianach kościoła i mensy ołtarzowej.

Po Mszy Krzyżma księża dziekani pobrali nowo błogosławione oleje, aby dostarczyć je do wszystkich kościołów parafialnych w swoich dekanatach.

Zobacz zdjęcia

Dominik Jan Domin