W dniu 26 lutego 2011 roku, odbyło się kolejne spotkani ministrantów rejonu toruńskiego w ramach Kursu Lektorskiego. Tematem przewodnim spotkania były zajęcia z fonetyki . Celem tych zajęć jest nauczenie kandydatów na lektorów prawidłowej wymowy zgodnej z wymaganiami poprawnej polszczyzny, oraz rozbudzenie w nich umiłowania piękna języka i troskę o należyte proklamowanie słowa Bożego. Tym razem zmagaliśmy się z poprawną artykulacją i modulacją głosu.

Następne spotkanie zostało ustalone na 26 marca 2011 roku w parafii świętego Antoniego w Toruniu.