W sobotę 15 XII odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla mężczyzn, którzy przygotowują się do pełnienia stałych posług lektora i akolity w naszej diecezji. Przypomnijmy, że w sumie formację podjęły 32 osoby, zgłoszone przez księży proboszczów z 17 parafii. Miejscem spotkań formacyjnych jest od początku seminarium duchowne w Toruniu. Spotkanie składało się zasadniczo z dwóch części. Pierwszą, biblijną poprowadził dziekan wydziału teologicznego UMK ks. prof. Dariusz Kotecki, drugą liturgiczną diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej ks. Rafał Bochen. Spotkanie zakończyło się wspólnym opłatkiem.

 

Dk. Waldemar Rozynkowski