Dzień Skupienia w Wyższym Seminarium Duchownym

            W sobotę 17 marca w gmachu toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla prezesów, lektorów i ceremoniarzy parafialnych wspólnot liturgicznej służby ołtarza. Spotkanie rozpoczęło się w auli seminaryjnej. Przybyłych przywitał ks. kan. dr hab. Dariusz Zagórski, rektor WSD.

Pierwszym punktem dnia była okazja do pojednania się z Panem Bogiem w sakramencie pokuty. Nabożeństwo pokutne poprowadził kl. Karol Wierzchowski. Wielu skorzystało z tej możliwości. Centralnym punktem była Eucharystia, której przewodniczył rektor WSD. W homilii Ksiądz Rektor podkreślił wartość dnia skupienia pomagającego lektorom i tym, którzy posługują w czasie liturgii, przyjrzeć się Panu Bogu i doświadczyć Jego świętości. Po błogosławieństwie uczestnicy liturgii oddali cześć relikwiom bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona WSD.

Po obiedzie była możliwość zapoznania się z topografią seminarium. Klerycy podjęli się tego zadania i pokazali najważniejsze miejsca w seminarium.

Ostatnim punktem dnia skupienia była konferencja pt. „Kościół moim domem. Jestem odpowiedzialny za ten dom…”, którą wygłosił ojciec duchowny ks. Sławomir Witkowski. „Służba liturgiczna jest tą częścią Kościoła – domu, która w sposób szczególny jest powołana do troski o piękno i kunszt sprawowanej posługi wobec tego domu” – mówił. Seminarium to dom formacji i modlitwy. Przebywanie w sercu diecezji, jakim jest Wyższe Seminarium Duchowne, to dla służby liturgicznej forma modlitwy, która może stać się okazją do odkrycia i usłyszenia głosu powołania.

W dniu skupienia wzięło udział 96 osób. Dziękuję wszystkim kapłanom za troskę o sprawy powołań w diecezji, obecność razem ze swoimi podopiecznymi na modlitwie w seminarium – domu kapłańskiej formacji i modlitwy. Słowa wdzięczności składam ks. kan. dr. hab. Dariuszowi Zagórskiemu i całej społeczności WSD za gotowość do współpracy i pomoc przy organizacji dnia skupienia.
Galeria zdjęć na stronie: www.knc.diecezjatorun.pl .

Zobacz zdjęcia.