Dzień skupienia ministrantów i lektorów z dekanatu Toruń I

Dnia 11 lutego 2012 r. odbyło się skupienie ministrantów i lektorów Dekanatu Toruń I. Służba liturgiczna z siedmiu parafii w liczbie 80 osób wraz z opiekunami zgromadziła się w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Program skupienia pod hasłem „Najdoskonalszą rzeczą jest zacząć od małych rzeczy|” obejmował projekcję filmu o Nicku Vujicic, Msze św. z homilią, wspólny obiad oraz coroczne rozgrywki piłki halowej ministrantów i lektorów. Skupienie przypadło w szczególnym dniu, bo w Światowym Dniu Chorego, dlatego też tematyka spotkania poruszała problem empatii wobec ludzi chorych. Doskonale w ten dzień wpisał się film o młodym mężczyźnie, który urodził się bez nóg i rąk. Ministranci z zaciekawieniem oglądali i słuchali bohatera filmu, ponieważ z humorem opowiadał o swoim skomplikowanym życiu, a przy tym jeszcze został „ambasadorem” Pana Boga. Głosił naukę Chrystusa pomimo swojego kalectwa.

Następnie ministranci i lektorzy uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej przez ks. Zdzisława Szauera. W homilii usłyszeli słowa: „Ministrant i lektor powołani są do tego, aby chwalić Pana Boga swoją służbą w Kościele. Aby dziękować za zdrowie, które otrzymali, aby zdrowe ręce i nogi wykorzystywać dla Boga i drugiego człowieka. Ręce i nogi nie służą do zabierania komuś wolności, nie służą do bicia i kopania, ale dla ochrony i pomocy drugiemu często choremu człowiekowi. Ministranci i lektorzy to grupa młodych ludzi, którzy bardziej niż inni mają uświadamiać sobie, że służba nie kończy się przy ołtarzu, ale po wyjściu z kościoła nadal trwa i należy dać temu dobry przykład”. Tak duchowo wsparci chłopcy zasiedli do wspólnego stołu, aby posilić się przed rozgrywkami sportowymi. Rozgrywki odbyły się w hali sportowej „Olimpijczyk”, gdzie w duchu braterstwa i szacunku wyłoniono trzy pierwsze drużyny: grupa starsza  i średnia z parafii p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, grupa najmłodsza z Parafii Matki Bożej Królowej Polski. Zwycięskie drużyny wezmą udział w rozgrywkach diecezjalnych.

Ks. Zdzisław Szauer

 

Dzień skupienia ministrantów i lektorów przyczynił się, mam nadzieję, do większego zaangażowania w służbę liturgiczną w swoich parafiach, a także do bezinteresownej pomocy drugiemu, słabszemu człowiekowi. Chciałbym podziękować wszystkim proboszczom, opiekunom, a nade wszystko ministrantom i lektorom za zorganizowanie i dobre przeżycie braterskiego wspólnego dnia. Szczególne podziękowania kieruje w stronę ks. dziekana prałata Józefa Nowakowskiego, który z otwartym sercem ugościł i umożliwił spotkanie całej służby liturgicznej dekanatu Toruń I.