Króluj Nam Chryste,

Dnia 22 września 2012 roku, Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu stało się wieczernikiem modlitwy dla Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Toruńskiej. Na doroczny dzień wspólnoty przybyło 714 ministrantów i lektorów z całej Diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami.

Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył  pasterz Diecezji Toruńskiej Ksiądz Biskup Andrzej Suski , Mszę świętą współkoncelebrowało 48 kapłanów. Na początku Eucharystii, głos zabrał  ojciec Wojciech Zagrodzki, kustosz Sanktuarium. Wyraził radość, że to właśnie tam w Sanktuarium Matki Bożej gromadzą się ministranci i lektorzy by wspólnie się modlić i dzielić radość ze Służby przy ołtarzu Pana.

Ksiądz Biskup Andrzej podziękował wszystkim ministrantom, lektorom, ceremoniarzom za ich całoroczna posługę, wyraził radość z tak licznej obecności oraz w słowach homilii, zapalił serca młodych ludzi do jeszcze gorliwszej wręcz apostolskiej posługi i realizowania swojego ministranckiego i lektorskiego  powołania. Eucharystia przebiegała w duchu wspólnoty braterskiej, gdzie można było odczuć obopólną radość ze spotkania, bo przecież posługa Służby Liturgicznej to przede wszystkim służba wobec tajemnicy Eucharystii.

Po homilii, odbył się obrzęd błogosławieństwa do posługi Ceremoniarza. Ksiądz Biskup Andrzej pobłogosławił 36 lektorów do pełnienia tej zaszczytnej posługi w Kościele. Służba ceremoniarza polega na tym, aby zgodnie z przepisami liturgii Kościoła katolickiego, troszczyć się o poprawne spełnianie funkcji liturgicznych, o to, by ministranci i lektorzy swoje posługi wykonywali w sposób godny, z pobożnością i w należytym        porządku. Zewnętrznym znakiem dopuszczenia do funkcji ceremoniarza, było przyjęcie krzyża, oznaki ceremoniarza, który ma zawsze przypominać z jaką gorliwością i pobożnością ceremoniarz powinien służyć Chrystusowi.

Po zakończonej Eucharystii, Ksiądz Biskup Andrzej wręczył nominowanym przez swoje parafie ministrantom i lektorom tytuł MINISTRANTA ROKU. Wyróżnionych zostało 9 ministrantów i lektorów.

Podczas dorocznych zjazdów towarzyszy nam św. Jan Berchmans, patron ministrantów i lektorów. Po nawiedzeniu wspólnot ministranckich w dekanatach toruńskich peregrynacja jego relikwii będzie miała miejsce w Rejonie Grudziądzkim. Przekazania relikwii do Bazylikii, Sankturaium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu, dokonał Ksiądz Biskup Andrzej.

Następnym punktem naszego spotkania było Wyższe Seminarium Duchowne. Tam wszyscy uczestnicy spotkania, posili się pyszną smaczną grochówką, wystarczyło dla każdego.

Po strawie dla ciała odbyła najważniejsza część naszego pobytu w WSD, strawa duchowa czyli nawiedzenie kaplicy WSD, w której to mogliśmy oddać cześć kopii ikony wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, która to nawiedza diecezję toruńską i swoją kolejną stację miała w sercu Diecezji jakim jest Seminarium Duchowne.

Po nawiedzeniu i modlitwie w kaplicy seminaryjnej miały miejsca, spotkania formacyjne w poszczególnych kategoriach wiekowych, moderatorami tych spotkań byli księża klerycy. Natomiast z duszpasterzami spotkał się redaktor naczelny miesięcznika KNC pan Michał Bondyra, który zapoznał Księzy duszpasterzy z treścią merytoryczną miesięcznika KNC, poświęconego ministrantom i służbie Liturgicznej.

Spotkanie zakończyło się w godzinach popołudniowych. Bardzo dziękuję, wszystkim księżom Proboszczom, Wikariuszom, którzy dołożyli wszelkich starań by uczestniczyć w naszym dorocznym spotkaniu, które ma na celu przede wszystkim zawiązanie więzi ministranckich na wspólnej  modlitwie wymianie doświadczeń i nade wszystko formacji.

Serdeczne podziękowania składam tym wszystkim, którzy w minionym roku formacyjnym brali czynny udział w inicjatywach podejmowanych przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej.

Mam nadzieję, że każde spotkanie ministrantów i lektorów, to czas na kształtowanie swojej tożsamości oraz odkrywanie pięknego i szlachetnego powołania do Służby przy ołtarzu Pana.

Zobacz zdjęcia.

 

Galeria zdjęć na www.knc.diecezjatorun.pl oraz www.wsdtorun.pl

Ks. Rafał