Diecezjalny Turniej Liturgiczny

Apostolskie drogi św. Jakuba Większego

Półfinał i finał – 14 maja 2011 r.

w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu

przy Pl. Ks. S.W. Frelichowskiego 1

Ramowy program:

1000 – 1030 Przyjazd i powitanie uczestników turnieju.

1030 – 1100 Półfinał – część pisemna w salach seminaryjnych.

1100 – 1200 Msza św. w kaplicy seminaryjnej (księża zabierają ze sobą alby i białe stuły).

1200 – 1205 Ogłoszenie wyników.

1210 1230 Poczęstunek.

1230 – 1330 Finał – część ustna w auli seminaryjnej.

ok. 1330 Wręczenie nagród, wspólne zdjęcie i pożegnanie uczestników.

Regulamin półfinał i finał