Króluj Nam Chryste,

Dnia 12 października 2013 roku, Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu stało się wieczernikiem modlitwy dla Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Toruńskiej. Na doroczny dzień wspólnoty przybyło 737 ministrantów i lektorów z całej Diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami.
Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył  pasterz Diecezji Toruńskiej Ksiądz Biskup Andrzej Suski , Mszę świętą współkoncelebrowało 52 kapłanów. Na początku Eucharystii, głos zabrał  ojciec Wojciech Zagrodzki, kustosz Sanktuarium. Wyraził radość, że to właśnie tam w Sanktuarium Matki Bożej gromadzą się ministranci i lektorzy by wspólnie się modlić i dzielić radość ze Służby przy ołtarzu Pana.
Ksiądz Biskup Andrzej podziękował wszystkim ministrantom, lektorom, ceremoniarzom za ich całoroczna posługę, wyraził radość z tak licznej obecności oraz w słowach homilii, zwrócił uwagę na wartość i moc slowa. Słowo Boga jest zawsze Przyjacielem człowieka, natomiast słowo człowieka nie zawsze jest przyjazne i odpowiedzialne. Eucharystia przebiegała w duchu wspólnoty braterskiej, gdzie można było odczuć obopólną radość ze spotkania, bo przecież posługa Służby Liturgicznej to przede wszystkim służba wobec tajemnicy Eucharystii.
Po homilii, odbył się obrzęd błogosławieństwa do posługi Ceremoniarza. Ksiądz Biskup Andrzej pobłogosławił 18 lektorów do pełnienia tej zaszczytnej posługi w Kościele. Służba ceremoniarza polega na tym, aby zgodnie z przepisami liturgii Kościoła katolickiego, troszczyć się o poprawne spełnianie funkcji liturgicznych, o to, by ministranci i lektorzy swoje posługi wykonywali w sposób godny, z pobożnością i w należytym porządku.
Przed udzielaniem błogosławieństwa, Ksiądz Biskup Andrzej wręczył nominowanym przez swoje parafie ministrantom i lektorom tytuł MINISTRANTA ROKU. Wyróżnionych zostało 16 ministrantów i lektorów.
Następnym punktem naszego spotkania było Wyższe Seminarium Duchowne. Tam odbyły się spotkania formacyjno – warsztatowe związane z Liturgią dla poszczególnych grup wiekowych.
Spotkanie zakończyło się w godzinach popołudniowych. Bardzo dziękuję, wszystkim księżom Proboszczom, Wikariuszom, którzy dołożyli wszelkich starań by uczestniczyć w naszym dorocznym spotkaniu, które ma na celu przede wszystkim zawiązanie więzi ministranckich na wspólnej  modlitwie wymianie doświadczeń i nade wszystko formacji.

Mam nadzieję, że każde spotkanie ministrantów i lektorów, to czas na kształtowanie swojej tożsamości oraz odkrywanie pięknego i szlachetnego powołania do Służby przy ołtarzu Pana.

Ks. Rafał