Drodzy Diecezjanie,

Listem apostolskim „Porta fidei” Ojciec Święty Benedykt XVI zapowiedział w Kościele powszechnym Rok Wiary, który rozpocznie się 11 października br., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. Celem tego Roku będzie odnalezienie drogi wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem. Pomaga nam w tym peregrynacja Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, rozpoczęta w dniu 26 sierpnia br.  i przebiegająca pod hasłem „Maryjo, prowadź nas drogą wiary”.

Uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary w naszej diecezji odbędzie się 11 października (czwartek) br., o godz. 18.00, w bazylice katedralnej p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Toruniu. Natomiast w parafiach uroczystości inauguracyjne nastąpią w niedziele,     14 października 2012 r., na głównej Mszy św. parafialnej.

Na uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary w naszej diecezji, które odbędzie się 11 października w bazylice katedralnej, zapraszam serdecznie kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, zwłaszcza członków ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz wspólnot modlitewnych i apostolskich. Dziękując Bogu za dar wiary, upraszać będziemy jej owoce w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, a także dobre wykorzystanie Roku Wiary według wskazań Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej.

Razem z Wami, Siostry i Bracia, proszę Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, by prowadziła nas drogą wiary do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Wasz biskup Andrzej

List apostolski Porta fidei