Wyższe Seminarium Duchowne i Diecezjalne Dzieło Powołań w dniach od 7.02.2011 do 11.02.2011 r. organizuje w Beskidzie Żywieckim, w miejscowości Korbielów, rekolekcje dla lektorów, połączone z rekreacją na nartach. W okresie letnim odbyły się już wcześniej dwa spływy kajakowe i widzimy, że forma rekolekcji, szczególnie katechez biblijnych, dobrze się łączy z czynnym wypoczynkiem. W rekolekcjach pomagają klerycy. Zdajemy sobie też sprawę, że proponowany termin nie zbiega się z terminem ferii zimowych w województwie warmińsko-mazurskim. Przerwa zimowa dla kleryków wypada jednak tylko w tym terminie. Przewidziana liczba uczestników to 25 osób.

Prosimy księży o zgłoszenia chętnych do świąt Bożego Narodzenia.

Koszt dla jednego uczestnika wynosi 400 zł. Informacje i zgłoszenia u ks. Sławomira Witkowskiego, tel.: 056 658 4636.

Ks. Marcin Staniszewski
wicerektor WSD