W sobotę 19 marca, o godz. 16.00 w Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu odbyła się uroczysta Msza Święta podczas której 71 ministrantów z naszej diecezji zostało ustanowionymi lektorami. Uroczystości przewodniczył ks. Prof. dr hab. Dariusz Zagórski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Przygotowania do tej posługi odbywały się w poszczególnych rejonach duszpasterskich: toruńskim, grudziądzkim, brodnicki a odpowiedzialnymi za formację byli ks. Dawid Urbaniak, ks. Andrzej Jankowski i ks. Tomasz Recki. Kandydaci przez szereg spotkań rzetelnie nabywali praktycznych umiejętności oraz sumiennie pogłębiali formacje duchową. Ks. Rektor w homilii podkreślił, iż nowo ustanowieni lektorzy przez swoją posługę przy ołtarzu stają się światkami dla inny jak kochać Boga i służyć człowiekowi. Zachęcał również do osobistej lektury Pisma Świętego oraz do otwarcia serc na wezwanie Chrystusa „Pójdź za Mną”. Po uczcie duchowej ks. Dariusz Zagórski zaprosił wszystkich uczestników liturgii do seminaryjnego refektarza na wspólną agape. Wszystkim lektorom życzymy, aby powierzone im zadanie głoszenia Bożego słowa wypełniali gorliwie i sumiennie na chwałę Bożą.

Ks. Dawid Urbaniak

fot. Grzegorz Tomasik