Każdy uczestnik musi na pierwszym spotkaniu dostarczyć pisemną zgodę rodziców i dokonać wpłaty 170 zł.

Parafia dokonuje właty za 2 uczestników kursu.

Pozostałe osoby uczestniczą bezpłatnie.

ks. Dawid

Pobierz poniżej:

Zgoda na kurs ceremoniarza