20.08.  – przyjazd uczestników do godz. 12.00.

Zakwaterowanie, obiad, zapoznanie z gmachem WSD, spotkanie z ks. Rektorem, zwiedzanie Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteki Diecezjalnej

21.08. – wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

22.08. – wizyta w Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku im. Ks. Jerzego Popiełuszki

23.08. – Zwiedzanie głównych zabytków Torunia

24.08. – wizyta w Muzeum Żywego Piernika i Domu Legend

25.08. – Wprowadzenie w posługę lektora i zakończenie obiadem

Każdego dnia kandydaci na lektorów będą uczestniczyć w formacji ascetycznej, liturgicznej, biblijnej i fonetycznej.