Kandydaci na ceremoniarzy parafialnych przeszli swoją formację i przygotowanie podczas 5 weekendowych skupień odbywających się w Wyższym Seminarium Duchownym. Uwieńczeniem całorocznych przygotowań będzie uroczyste  wprowadzenie ich w posługę ceremoniarza. Odbędzie się ono podczas Mszy świętej 25 czerwca 2017 roku o godz. 15.00. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Obrzędu błogosławienia i wręczenia krzyży dokona Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Szamocki. Zapraszam do wspólnej modlitwy wszystkich duszpasterzy oraz wspólnoty ministranckie.

Jednocześnie już dziś zachęcam do wytypowania lektorów, którzy będą mogli wziąć udział w kolejnym kursie ceremoniarza w kolejnym roku szkolnym.