Ukazała się Adhortacja apostolska Verbum Domini.
O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła
Jest to papieski dokument – echo po synodzie biskupów poświęconym Pismu Świętemu.