Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie do 11 marca 2017 r. w dekanatach rozgrywek piłki nożnej halowej dla drużyn ministrantów i lektorów. Rozgrywki są eliminacją do finału diecezjalnego, który odbędzie się 18 marca 2017 r. w Toruniu i wyłoni reprezentantów na finał ogólnopolski, który zostanie rozegrany 1-2 maja w Częstochowie. Dekanalny duszpasterz Służby Liturgicznej przesyła zgłoszenie drużyn które awansowały do etapu diecezjalnego najpóźniej w dniu 11 marca 2017 r. do ks. Dawida Urbaniaka (mail: d.urbi@wp.pl). Drużyny nie zgłoszone, nie biorą udziału w rozgrywkach diecezjalnych.

Zawody odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:

  • MINISTRANCI szkoła podstawowa (rocznik 2004 – 2007)
  • LEKTORZY MŁODSI szkoła gimnazjalna (rocznik 2001-2003)
  • LEKTORZY STARSI szkoła ponadgimnazjalna (rocznik 1997-2000)

Księży Proboszczów proszę o podpisanie imiennej listy poszczególnych drużyn, dla uniknięcia nieporozumień! Bez przedstawienia imiennej listy i podpisu Księdza Proboszcza, drużyny nie zostaną dopuszczone do udziału w rozgrywkach. Każda drużyna musi mieć dorosłego opiekuna. Zwracam się z gorącą prośbą by w rozgrywkach brali udział tylko i wyłącznie członkowie Służby Liturgicznej Ołtarza  aktualnie pełniący posługę w parafii.

Rozgrywki diecezjalne będą rozgrywane na trzech halach sportowych:

  1. MINISTRANCI (szkoła podstawowa) rozegrają mecze w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Targowa 15/17, 87 – 100 Toruń. Turniej rozpoczyna się o godz. 10.00.
  1. LEKTORZY MŁODSI (szkoła gimnazjalna) rozegrają mecze w Zespole Szkół nr 31, Gimnazjum nr 31, ul. Dziewulskiego 41, 87-100 Toruń. Turniej rozpoczyna się o godz. 10.00.
  1. LEKTORZY STARSI (szkoła ponadgimnazjalna) rozegrają mecze w Gimnazjum w Brąchnowie, ul. Gimnazjalna 1; 87-152 Łubianka. Turniej rozpoczyna się o godz. 10.00.ponieważ SP nr 3 wycofała się ze współpracy konieczna była zmiana miejsca rozgrywek.

Proszę o przybycie na poszczególne hale sportowe 20 minut przed rozpoczęciem turnieju.

Regulamin diecezjalnego turnieju piłki halowej

Lista uczestników / Zgoda na udział w turnieju

Dawid Urbaniak
Diecezjalny Duszpasterz
Służby Liturgicznej