Diecezjalne rozgrywki piłki nożnej halowej dla służby liturgicznej, odbędą się 12 kwietnia w Brodnicy, wyłonią reprezentantów na finał ogólnopolski, który odbędzie się 1-2 maja w Lublinie. Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 9:00 w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Fara.

Zgłoszenia do finału diecezjalnego należy przesłać do 26 marca 2014 r.
Zgłoszenia dokonuje Dekanalny Duszpasterz Służby Liturgicznej!!! Drużyny nie zgłoszone, nie biorą udziału w rozgrywkach diecezjalnych. Zgłoszenia przyjmuje ks. Sebastian Kaczerzewski;
tel.660459599,           e-mail: sebastiankaczerzewski@o2.pl

Zawody odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:

  1. szkoła podstawowa (roczniki 2001 – 2004)
  2. gimnazjum (roczniki 1998 – 2000)
  3. średnie (roczniki 1994 – 1997)

Księży Proboszczów proszę o podpisanie imiennej listy poszczególnych drużyn-dla uniknięcia nieporozumień! Bez przedstawienia imiennej listy i podpisu Księdza Proboszcza, drużyny nie zostaną dopuszczone do udziału w rozgrywkach. Każda drużyna musi mieć dorosłego opiekuna.

Zwracam się z gorącą prośbą by w rozgrywkach brali udział tylko i wyłącznie członkowie służby liturgicznej, obecnie pełniący swoje posługi w parafiach.

Drużyny grają w składach 5 osobowych – bramkarz + 4 zawodników w polu.

Czas meczu to 2 x 7minut. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu meczu w zależności od ilości zgłoszonych drużyn!

Regulamin mistrzostw, formularze kart zgłoszeń i zgody rodziców, dostępne są  na stronie www.knc.diecezjatorun.pl

Ks. Rafał