Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie w dekanatach rozgrywek piłki nożnej halowej dla drużyn ministrantów i lektorów.
Rozgrywki są eliminacją do finału diecezjalnego, który odbędzie się 11 kwietnia 2015 r., w Toruniu i wyłoni reprezentantów na finał ogólnopolski, który zostanie rozegrany 1-2 maja w Elblągu.
Zgłoszenia do finału diecezjalnego należy przesłać do 6 kwietnia 2015 r.
Zgłoszenia dokonuje Dekanalny Duszpasterz Służby Liturgicznej. Drużyny nie zgłoszone, nie biorą udziału w rozgrywkach diecezjalnych. Zgłoszenia przyjmuje ks. Tomasz Jankowski,
knc-torun@o2.pl

Zawody odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:

MINISTRANCI szkoła podstawowa (rocznik 2002 i 2005)
LEKTORZY MŁODSI szkoła gimnazjalna ( 1999-2001)
LEKTORZY STARSI szkoła ponadgimnazjalna (1995-1998)

Księży Proboszczów proszę o podpisanie imiennej listy poszczególnych drużyn, dla uniknięcia nieporozumień! Bez przedstawienia imiennej listy i podpisu Księdza Proboszcza, drużyny nie zostaną dopuszczone do udziału w rozgrywkach. Każda drużyna musi mieć dorosłego opiekuna.
Zwracam się z gorącą prośbą by w rozgrywkach brali udział tylko i wyłącznie członkowie Służby Liturgicznej, obecnie pełniący swoje posługi w parafiach.

Regulamin rozgrywek.

Ks. Rafał Bochen
Diecezjalny Duszpasterz
Służby Liturgicznej