MINISTRANT ROKU 2011

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej ogłasza konkurs na Ministranta Roku. Jest to wyróżnienie jednego ministranta z parafii i nagroda za prace i zaangażowanie w danym roku szkolnym. Tytuł ten zostanie wręczony przez Księdza Biskupa podczas Diecezjalnego Zjazdu LSO.

Nominowanym do wyróżnienia może być Ministrant/Lektor który;

  1. Jest wzorowym ministrantem.
  2. Regularnie przystępuje do sakramentów świętych (spowiedź, Komunia św.).
  3. Daje świadectwo wiary w kościele i poza jego murami (szkoła, dom).
  4. Jest wolny od nałogów (alkohol, nikotyna, narkotyki).
  5. Chętnie świadczy pomoc w parafii oraz swym rówieśnikom.
  6. Ma wzorowe bądź b. dobre zachowanie w szkole oraz celującą bądź b. dobrą ocenę z religii.
  7. Cieszy się dobrą opinią w swoim środowisku.
  8. Pragnie mobilizować swym zachowaniem innych ministrantów do otrzymania wyróżnienia w następnych latach.
  1. Należy do grona Liturgicznej Służby Ołtarza.

10.  Zobowiązuje się brać udział w spotkaniach oraz w dniach skupienia organizowanych na szczeblu diecezjalnym.

 

Zapraszam najserdeczniej Księży Opiekunów LSO do tego, by wyłonili z grona parafialnych Wspólnot Ministranckich, tych chłopców, którzy wykazują się największą gorliwości i sumiennością pełniąc swoją służbę przy Ołtarzu. Proszę też dać możliwość ministrantom by wytypowali spośród siebie takich kandydatów.  Zgłoszenia kandydatów dokonujemy ns specjalnym kwestionariuszu, który otrzymają  duszpasterze.

Więcej informacji udziela: Ks. Rafał Bochen ul. Św. Antoniego 4, 87-100 Toruń;
tel. 056/610 22 44; ; e-mail: knc-torun@o2.pl