MINISTRANT ROKU 2014

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej ogłasza konkurs na Ministranta Roku. Jest to wyróżnienie jednego ministranta i lektora z parafii i nagroda za prace i zaangażowanie w danym roku szkolnym. Tytuł ten zostanie wręczony przez Księdza Biskupa podczas Diecezjalnego Zjazdu Służby Liturgicznej.
Nominowanym do wyróżnienia może być Ministrant/Lektor który;
1. Jest wzorowym ministrantem/lektorem.
2. Regularnie przystępuje do sakramentów świętych (spowiedź, Komunia św.).
3. Daje świadectwo wiary w kościele i poza jego murami (szkoła, dom).
4. Jest wolny od nałogów (alkohol, nikotyna, narkotyki).
5. Chętnie świadczy pomoc w parafii oraz swym rówieśnikom.
6. Należy do grona Służby Liturgicznej.
7. Ma wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie w szkole oraz celującą bądź bardzo dobrą ocenę z religii.
8. Cieszy się dobrą opinią w swoim środowisku.
9. Pragnie mobilizować swym zachowaniem innych ministrantów do otrzymania wyróżnienia w następnych latach.
10. Zobowiązuje się brać udział w spotkaniach oraz w dniach skupienia organizowanych na szczeblu diecezjalnym.

Zapraszam najserdeczniej Księży Opiekunów Służby Liturgicznej do tego, by wyłonili z grona parafialnych Wspólnot Ministranckich, tych chłopców, którzy wykazują się największą gorliwością i sumiennością pełniąc swoją służbę przy Ołtarzu. Proszę też dać możliwość ministrantom by wytypowali spośród siebie takich kandydatów.
Kwestionariusz dostępny po uprzednim zgłoszeniu kandydata.
Zgłoszenia do 30 lipca 2014 roku.

Więcej informacji udziela: Ks. Rafał Bochen ul. Św. Antoniego 4, 87-100 Toruń;
tel. 056/610 22 44; ; e-mail: knc-torun@o2.pl