Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej ogłasza konkurs na Ministranta Roku. Jest to wyróżnienie jednego ministranta z parafii i nagroda za prace i zaangażowanie w danym roku szkolnym. Tytuł ten zostanie wręczony przez Księdza Biskupa podczas Diecezjalnego Zjazdu LSO.

Zapraszam najserdeczniej Księży Opiekunów LSO do tego, by wyłonili z grona parafialnych Wspólnot Ministranckich, tych chłopców, którzy wykazują się największą gorliwością i sumiennością pełniąc swoją służbę przy Ołtarzu. Proszę też dać możliwość ministrantom, by wytypowali spośród siebie takich kandydatów. Kwestionariusz dostępny po uprzednim zgłoszeniu kandydata. Zgłoszenia do 30 lipca 2013 roku.

 

Więcej informacji udziela: Ks. Rafał Bochen ul. Św. Antoniego 4, 87-100 Toruń;
tel. 056/610 22 44; ; e-mail: knc-torun@o2.pl