Odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału. Podczas Mszy Świętej podaje Mszał kapłanowi sprawującemu Eucharystię. Musi więc znać dokładnie układ i rozmieszczenie tekstów

Treść przykładowego zaliczenia na stopień ministranta księgi

1 Wylicz Księgi Liturgiczne ? / przynajmniej 6 /
2 Co to jest Mszał ?
3 Z ilu części składa się Mszał ?
4 Co to jest Lekcjonarz Mszalny ?
5 Z ilu części składa się Lekcjonarz Mszalny /wymień te części /
6 Co to jest Ewangeliarz ?
7 Co to jest Rytuał ?
8 Co to jest Brewiarz ?
9 Co to jest Modlitwa Wiernych ?
10 Co to jest Kalendarz Liturgiczny ?
11 Co to jest Agenda Liturgiczna ?
12 Jak są podzielone czytania na dni powszednie ?
13 Jak są podzielone czytania na niedziele ?
14 Jak się przenosi mszał z ambonki na ołtarz / praktyka /
15 Jak się nosi księgi liturgiczne ?
16 Jakie księgi należy przygotować do Mszy Św. ?
17 Jakie księgi należy przygotować do pogrzebu, ?
18 Jakie księgi należy przygotować do Sakr. małżeństwa.?
19 Jakie księgi należy przygotować do chrztu dzieci ?
20 Jakie księgi należy przygotować do bierzmowania ?
21 Jakie księgi należy przygotować do naboż. majowego ?
22 Co oznacza druk koloru czerwonego, a co czarnego ?
23 Jaką księga należy się posłużyć przygotowując Mszę świętą ?

Odpowiedzi

Ad 1. Mszał , Lekcjonarz , Modlitwa Wiernych, Ewangeliarz, Rytuał, Brewiarz, Agenda Liturgiczna, Księga Błogosławieństw, Księga do poszcz. Sakramentów
Ad. 2. Są to księgi używane do sprawowania liturgii.
Ad. 3. Jest to czerwona, gruba księga odprawiania Mszy świętej.
Ad. 4. Mszał składa się z 4 części: Cz. I – Poszczególne okresy roku liturg. , Cz. II -Części stałe , Cz. III- Msze Św. o świętych, Cz. IV. Msze Św. wspólne o świętych , wotywne, za zmarłych , obrzędowe i inne
Ad. 5. To księga liturgiczna służąca do czytania Bożego słowa
Ad. 6. Lekcjonarz mszalny składa się z 7 części + 8, czytania pogrzebowe 1 cz. – czytania na Adwent i Boże Narodzenie, cz. II – W. Post i Wielkanoc, cz. III -1-11 niedziela okresu zwykłego, cz. IV- okresu zw.12 – 23 niedziela, cz. V – 24-34 niedz. zw., cz VI – czytania o świętych, cz. VII – czytania na Msze obrzędowe, okolicznościowe, wotywne : chrzest, ślub, dożynki + 8 tom cienka księga z czytaniami na msze pogrzebowe i o zmarłych /
Ad. 7. Księga liturgiczna zawierająca fragmenty Ewangelii na niedziele i święta.
Ad. 8. Rytuał – to księga liturgiczna zawierająca ryty / teksty liturgiczne do udzielania sakramentów, poświęceń i błogosławieństw.
Ad. 9. Księga liturgiczna, służąca do modlitwy w ciągu dnia używanej przez kapłanów, zakonników i świeckich . Zawiera modlitwę poranną, godzinę czytań, modlitwę południową , nieszpory i modlitwę wieczorną.
Ad. 10. Modlitwa wiernych , to księga liturgiczna, służąca do odczytywania gotowych formularzy modlitwy wiernych.
Ad. 11. Kalendarz Liturgiczny to księga liturgiczna, gdzie znajdujemy informacje o czytaniach mszalnych , kolorach szat i przepisach liturgicznych
Ad . 12. Księga liturgiczna zawierająca modlitwy, litanie , nabożeństwa okolicznościowe, poświęcenia i błogosławieństwa.
Ad. 13. Czytania na dni powszednie podzielone są na Rok I i II + Ewangelia Ad. 14. Czytania na niedziele podzielone są na 3 niedziele / rok A, B, C / , zawierają dwa czytania i Ewangelię.
Ad. 14. Zamyka się księgę mszału, skłon głowy, powoli i dostojnie, kładzie się na ołtarzu i rozkłada.
Ad. 15. Nosi się z szacunkiem, zamknięte, podpiera się dwoma rękami na piersi.
Ad. 16. Na Mszę Św. przygotowuje się Mszał, Czytania Mszalne, Modlitwę Wiernych.
Ad. 17. Pogrzeb : Mszał, Obrzędy pogrzebu, czytania mszalne – 8 tom Czytań mszalnych i Modlitwę wiernych.
Ad. 18. .Sakrament małżeństwa : Mszał, Czytania (VIII t., Obrzęd Sakr. Małżeństwa, Modlitwa Wiernych.
Ad. 19. Chrzest: Mszał , czytania /tom VIII/ , Obrzędy Sakramentu Chrztu Św. i księga Modlitwy Wiernych
Ad. 20. Bierzmowanie, Mszał, czytania ,Tom VIII, Obrzędy Sakr. Bierzmowania i M. W.
Ad. 21. Nabożeństwo majowe – Agenda liturgiczna, czytanki majowe.
Ad. 22. Czarny i czerwony. Czarny – teksty liturgiczne, czerwony -przepisy liturgiczne
Ad. 23. Należy posłużyć się kalendarzem liturgicznym