Czwarta niedziela adwentu na długo pozostanie w pamięci dziewięciu chłopców
z parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku Welskim. 18 grudnia 2011 roku, kiedy na wieńcu adwentowym zapłonęły już wszystkie świece, zostali oni wprowadzeni w posługę ministranta. Ten ważny dla nich moment poprzedzony był długim okresem przygotowań, podczas którego stopniowo poznawali liturgię oraz przyglądali się starszym kolegom, by nauczyć się pełnienia funkcji przy ołtarzu.

Ceremonia miała miejsce w czasie uroczystej mszy św. o godz. 12.30, której przewodniczył ks. proboszcz Marian Wiśniewski. Było to święto całej Liturgicznej Służby Ołtarza, dlatego kandydatom do posługi towarzyszyli wszyscy lektorzy i ministranci. Nie mogło także zabraknąć rodzin chłopców oraz ich przyjaciół i znajomych.

Po odczytaniu Ewangelii, ksiądz opiekun przedstawił kandydatów proboszczowi, a każdy z nich wezwany z imienia i nazwiska wyraził swoją gotowość do podjęcia służby przy ołtarzu. Ksiądz proboszcz zapewniony o tym, iż zasługują, aby powierzono im tak zaszczytną posługę w zgromadzeniu liturgicznym, pobłogosławił dziewięciu nowych ministrantów. Prosił również w modlitwie, aby Pan Bóg udzielił im potrzebnych darów, by byli sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu, przykładni w życiu, a ich służba pociągała innych do Chrystusa. Na znak przyjęcia do grona ministrantów starsi koledzy założyli rozpoczynającym posługę pelerynki, które wraz z komżą stanowią odtąd ich strój liturgiczny. Nowi ministranci wobec wszystkich zgromadzonych złożyli przyrzeczenie gorliwej służby.

Uroczystość ta była znakomitą okazją do ukazania wiernym godności i piękna służby Panu Bogu i kapłanowi przy ołtarzu. To także zachęta dla innych chłopców, by podążyli śladem swoich kolegów i zasilili szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza.

Ks. Dawid Koncicki