W Licheniu w dniach od 14-15 listopada odbyło się 63 zebranie Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej.
Spotkaniu przewodniczył Ksiądz Biskup Adam BAŁABUCH, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów.

Potrzebne jest przygotowanie przez odpowiednią formację do pełnienia munus lektora podczas celebracji liturgicznej a szczególnie do lektoratu, który w rycie łacińskim jest ministerium świeckich. Konieczne jest, aby lektorzy pełniący tę posługę, nawet jeśli nie zostali dla niej ustanowieni, byli naprawdę odpowiednio i starannie przygotowani. Powinno być to zarówno przygotowanie biblijne i liturgiczne, jak i techniczne (VD 58).

Poniedziałek, 14 listopada

11.00     Zgłoszenia w Domu Pielgrzyma

11.30     Oprowadzanie po sanktuarium

12.30     Obiad

13.15     Modlitwa w ciągu dnia, przywitanie

13.30     Wykłady – Przygotowanie do pełnienia minus lektora:  :

1. Przygotowanie liturgiczne – JE ks. bp dr Stefan Cichy

2. Przygotowanie biblijne – ks. dr hab. Zdzisław Pawłowski

3. Przygotowanie techniczne – p. mgr Piotr Piecha

15:30     Kawa

16.00     Praca w grupach – przygotowania do funkcji lektora w poszczególnych diecezjach

17:30     Modlitwa – przygotowanie do udziału w Eucharystii

18:00     EUCHARYSTIA Z NIESZPORAMI (kaplica w domu pielgrzyma „Arka”)

19:15     Kolacja

20:00     Krąg: komunikaty, sprawozdania, planowanie, rozmowa

21.00     Apel Maryjny

Wtorek, 15 listopada

7:30     EUCHARYSTIA Z JUTRZNIA

8:45     Śniadanie.

  9:30     Podsumowanie pracy w grupach

            Relacja prowadzących spotkania

Dyskusja

Kawa

10.45          Pomoce formacyjne do pracy ze służbą liturgiczną

Formacja młodszych ministrantów i członków scholi – ks. dr Sławomir Zawada

Formacja starszych ministrantów i członków scholi – ks. dr Krzysztof Chodkowski

Formacja animatorów liturgicznych – ks. dr Tomasz Bać

                        Dyskusja.

12.00     Podsumowanie, wnioski, modlitwa w ciągu dnia

12:30     Obiad