W dniach 5-6 listopada br., odbyło się w Licheniu coroczne ogólnopolskie spotkanie diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej.
Przedmiotem pierwszej częsci obrad był nowo wydany „Ceremoniał liturgicznej posługui biskupów”. Referat związany z tym tematem wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Jacek Nowak oraz ks. dr Mateusz Matuszewski.
” Ceremoniał zgromadzenia liturgicznego” to zadanie drugiej części spotkania, gdzie uczestnizcy zebrania pracowali nad tym tematem w grupach dyskusyjnych.
Eucharystia z nieszporami odbyła się w Bazylice Licheńskiej, pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Gregera z Bielska-Białej.
Dzień drugi zebrania to praca nad programem formacyjnym służby liturgicznej. To zagadnienie zaprezentował ks. dr Sławomir Zawada oraz ks. dr Tomasz Bać.
Jak zawsze w zebraniu duszpasterzy wziął udział Redaktor Naczelny KNC, pan Michał Bondyra.
Ks. Jakub Dębiec, podsumował Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Liturgicznej do Gnieza. Zostały zaprezentowane przygotowania do ogólnopolskich rozgrywek piłki nożnej halowej, które w roku 2014 odbędą się w Lublinie.
Nad całością szebrania czuwał ks. bp Adam Bałabuch, przewodniczący komisji ds. kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP,Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów i Przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej.
W zebraniu duszpasterzy służby liturgicznej wziął udział ks bp nominat Józef Górzyński.

ks. Rafał