W dniach 6-7 listopada 2012 roku w Licheniu odbyło się 64 zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej. W spotkaniu uczestniczyli diecezjalni duszpasterze ministrantów i lektorów z całej Polski. Obradom przewodniczył ksiądz Biskup Adam Bałabuch, delelgat KEP ds. służby liturgicznej. W zebraniu wzięli udział min; Ksiądz Biskup Stefan Cichy z Legnicy oraz Ksiądz Biskup Piotr Greger z Bieslka-Białej. Wzrastać w wierze i głosić ewangelię z nowym zapałem to temat przewodni bloku wykładów. Prelegentami tegorocznego spotkania byli; Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. bp dr Piotr Greger oraz Ks. dr Waldemar Szlachetka, Drugi dzień wykładów poświęcony był Ceremoniarzom i animatorom liturgicznym. Wykłady na ten temat wygłosili ks. dr Józef Górzyński oraz ks. dr Tomasz Bać. Pracami w grupach kierował ks. dr Stanisław Szczepaniec.

Spotkanie zakończyło się wspólna modlitwa Liturgią Godzin.