KURS LEKTORSKI – 2014/2015

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje kurs lektorski.
Kurs lektorski przygotowuje do podjęcia funkcji lektora w Diecezji Toruńskiej. Funkcją własną lektora jest głoszenie Słowa Bożego w czasie liturgii. Zaproszony jest także do dzielenia się Chrystusem z tymi, którzy Go jeszcze nie znają. Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych.
Celem kursu jest:
 pogłębienie więzi z Chrystusem przez ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego (formacja wewnętrzna);
 zdobycie umiejętności poprawnego proklamowania słowa Bożego we wspólnocie wiernych (zajęcia z fonetyki);
 zdobycie umiejętności posługiwania się Pismem Św. oraz ogólnych wiadomości
o powstaniu Biblii (formacja biblijna);
 poszerzenie wiedzy dotyczącej liturgii oraz kształtowanie postaw zgodnych z normami liturgicznymi (formacja liturgiczna).
Kurs we wszystkich Rejonach Duszpasterskich Diecezji, rozpocznie się
25 października 2014 roku o godz. 10:00.

REJON GRUDZIĄDZKI
Bursa Szkolna Caritas im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Chełmińska 97 w Grudziądzu. Odpowiedzialny; ks. Tomasz Trzebiatowski – dekanalny duszpasterz służby liturgicznej.
REJON BRODNICKI
Kurs lektorski odbywać się będzie w dwóch ośrodkach:
1. BRODNICA; Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Farna 1 w Brodnicy. Odpowiedzialny; ks. Sebastian Kaczerzewski – dekanalny duszpasterz służby liturgicznej.
2. DZIAŁDOWO; Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Plac Biedrawy 3 w Działdowie. Odpowiedzialny; ks. Marcin Sokołowski – dekanalny duszpasterz służby liturgicznej.
REJON TORUŃSKI
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej, plac ks. St. W. Frelichowskiego 1 w Toruniu. Odpowiedzialny; ks. Rafał Bochen.
Szczegółowych informacji udziela ks. Rafał Bochen; tel. 566102244, e-mail: knc-torun@o2.pl