KURS LEKTORSKI DLA KANDYDATÓW NA LEKTORÓW

 Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje kurs lektorski dla ministrantów szkół gimnazjalnych      i ponadgimnazjalnych w Rejonach Duszpasterskich.

Celem kursu jest:

–        pogłębienie więzi z Chrystusem przez ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego (formacja wewnętrzna);

–        zdobycie umiejętności poprawnego proklamowania słowa Bożego we wspólnocie wiernych (zajęcia z fonetyki);

–        zdobycie umiejętności posługiwania się Pismem Św. oraz ogólnych wiadomości
o powstaniu Biblii (formacja biblijna);

–        poszerzenie wiedzy dotyczącej liturgii oraz kształtowanie postaw zgodnych z normami liturgicznymi (formacja liturgiczna).

 

REJON TORUŃSKI

Pierwsze         spotkanie        odbędzie         się 29 października 2011 roku o godz. 11:00. Zajęcia odbywać się będą w parafii św. Antoniego, przy ul. Św. Antoniego 4 w Toruniu. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje ks. Rafał Bochen
tel. 566102244, e-mail:  knc-torun@o2.pl

 

REJON GRUDZIĄDZKI

Pierwsze         spotkanie        odbędzie         się 22 października 2011 roku o godz. 11:00. Zajęcia odbywać się będą w Bursie Szkolnej Caritas im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Chełmińskiej 97 w Grudziądzu. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia      przyjmuje
ks.  Wojciech         Osicki,            tel.       564625537 w.33,
e-mail: wojtosicki@wp.pl

 

REJON BRODNICKI

Pierwsze         spotkanie        odbędzie         się 22 października 2011 roku o godz. 10:00. Zajęcia odbywać się będą w Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, przy ul. Farnej 1 w Brodnicy. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia    przyjmuje
ks. Sebastian Kaczerzewski tel. 660459599, e-mail: sebastiankaczerzewski@o2.pl