Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje kurs lektorski dla ministrantów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w Rejonach Duszpasterskich.

Celem kursu jest:

–        pogłębienie więzi z Chrystusem przez ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego (formacja wewnętrzna);

–        zdobycie umiejętności poprawnego proklamowania słowa Bożego we wspólnocie wiernych (zajęcia z fonetyki);

–        zdobycie umiejętności posługiwania się Pismem Św. oraz ogólnych wiadomości
o powstaniu Biblii (formacja biblijna);

–        poszerzenie wiedzy dotyczącej liturgii oraz kształtowanie postaw zgodnych z normami liturgicznymi (formacja liturgiczna).

 

REJON BRODNICKI

Kurs lektorski odbywać się będzie w dwóch ośrodkach:

  1. Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy ul. Farnej 1 w Brodnicy;
    26 października 2013 roku, godz. 10:00.
    Odpowiedzialny: Ks. Sebastian Kaczerzewski, dekanalny duszpasterz służby liturgicznej.
  1. Parafia p.w. św. Wojciecha, przy ul. Nidzickiej       4          w Działdowie;
    19 października 2013 roku, godz. 10:00.
    Odpowiedzialny: Ks. Marcin Sokołowski, dekanalny duszpasterz służby liturgicznej, ks. Tomasz Jankowski.

REJON GRUDZIĄDZKI

Spotkanie        odbędzie         się 19 października 2013 roku, godz. 10:00 w Bursie Szkolnej Caritas przy ul. Chełmińskiej 97 w Grudziądzu.
Odpowiedzialny: Ks. Tomasz Trzebiatowski, dekanalny duszpasterz służby liturgicznej.

REJON TORUŃSKI

            Spotkanie        odbędzie         się 19 października 2013 roku, godz. 10:00
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej, pl. Ks. Stefana Frelichowskiego 1 w Toruniu. Odpowiedzialny Ks. Rafał Bochen.

 

Szczegółowych informacji udziela ks. Rafał Bochen, tel. 56 610 22 44.
e-mail: knc-torun@o2.pl www.knc.diecezjatorun.pl

 Ks. Rafał