Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej w dniach 20-25 sierpnia zorganizowało kurs lektorski w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Jego uczestnikami zostali ministranci, którzy ukończyli co najmniej 7 klasę szkoły podstawowej.

Celem kursu jest było m.in. pogłębienie więzi z Chrystusem, zdobycie umiejętności posługiwania się Pismem Świętym oraz poprawnego proklamowania Słowa Bożego a także poszerzenie wiedzy dotyczącej liturgii oraz kształtowanie postaw zgodnych z normami liturgicznymi. Młodzież miała również okazję zwiedzić główne zabytki i atrakcje Torunia.

Zwieńczeniem kursu była Msza św. w seminaryjnej kaplicy. Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił rektor toruńskiego seminarium ks. kan. Dariusz Zagórski, który uroczyście wprowadził ponad pięćdziesięciu kandydatów w posługę lektoratu.

W uroczystości wzięli udział także rodziny nowych lektorów.

Za diecezja-torun.pl